Newsletter   |   Print Page   |   Contact Us   |   Sign In   |   Join Membership
Moderator | Krzysztof Czyzewski
MODERATOR Krzysztof Czyzewski

CONGRESS HOME

Kongres - Strona główna

Krzysztof CzyzewskiKrzysztof Czyzewski, moderator at The Next Chapter, ISPA's 27th June Congress, in Wrocław, Poland on June 17-22, 2013. View the full Schedule of Events.

Krzysztof Czyzewski, panelista jednej z sesji 27. czerwcowego Kongresu International Society for the Performing Arts we Wrocławiu, 17-22.06.2013. Pełny program.

 Krzysztof Czyzewski is a practitioner of ideas, poet, essayist, culture animator, and editor.

Mr. Czyzewski is the Co-founder and President of the Borderland Foundation (1990) and Director of the Centre "Borderland of Arts, Cultures and Nations” in Sejny.

In 2011 together with the Borderland Foundation he opened an International Center for Dialog in Krasnogruda at the Polish-Lithuanian border. In 2001 he published in Poland and USA a book titled "The Path of the Borderland”. In 2008 his new collection of essays was published under the title "Line of Return. Notes from the Borderland” (Cogito Prize for the best book in 2008).

He coordinates intercultural dialogue programs in Europe, Caucasus, Central Asia, Indonesia, Bhutan and USA. He is a President of the Board of Eastern Partnership Congress of Culture. Since 2012 an Artistic Director of European Capital of Culture Wroclaw 2016.


Praktyk idei, eseista i animator działań międzykulturowych; twórca Fundacji ”Pogranicze” i Ośrodka ”Pogranicze - sztuk, kultur, narodów” w Sejnach. W 2011 r., wraz z zespołem „Pogranicza”, otworzył Międzynarodowe Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, przy granicy polsko-litewskiej. Autor m.in. książek "Ścieżka pogranicza” oraz „Linia powrotu”. Inicjator programów dialogu międzykulturowego w Europie Środkowej, na Bałkanach, Kaukazie, Azji Środkowej, Indonezji, Bhutanie i innych pograniczach świata. Wykładowca wielu uniwersytetów w Europie i USA. Przewodniczący Rady Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego. Laureat Medalu św. Jerzego, nagród A. Gieysztora i J. Giedroycia, nagrody Forum Ekonomicznego w Krynicy „Nowa Kultura Nowej Europy”. Ambasador Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego. Od wielu lat zaangażowany w programy rozwojowe miast i regionów poprzez kulturę (Sztokholm, Kraków, Lublin, Podlasie).

Search
Sign In