Newsletter   |   Print Page   |   Contact Us   |   Sign In   |   Join Membership
Speaker | Lech Dzierżanowski
SPEAKER Lech Dzierżanowski

CONGRESS HOME

Kongres - Strona główna

Lech DzierżanowskiLech Dzierżanowski, speaker at The Next Chapter, ISPA's 27th June Congress, in Wrocław, Poland on June 17-22, 2013. View the full Schedule of Events.

Lech Dzierżanowski, panelista jednej z sesji 27. czerwcowego Kongresu International Society for the Performing Arts we Wrocławiu, 17-22.06.2013. Pełny program.

A pianist and a manager – Lech Dzierzanowski graduated from The F. Chopin University of Music in Warsaw (Academy of Music at that time) where he studied in Andrzej Stefanski’s piano class (1984). He was taking part in the Polish Piano Festival in Slupsk and performed in concert halls in Poznan, Gdansk, Wroclaw and Jelenia Gora. He made recordings for The Polish Radio, TV and for Polskie Nagrania.  

In the years 1989-2001, he was Jerzy Maksymiuk’s agent, arranged his concert tours across Poland. In 1991-1994, he organized a series of concerts - "Chamber Music Masterpieces” for Galeria na Prowincji − a foundation in Lublin. From 1996-2002, he worked with The Warsaw Philharmonic where since 1997 he was appointed to the Director of the Promotion Department. From 2003-2006, he worked as office manager of The Witold Lutoslawski Society. He has also collaborated with many non – governmental organizations, including: The Concert Spirituels Foundation, The Polish Culture Foundation, The Polish Composers’ Union, The Warsaw University Foundation, and The Fryderyk Chopin Institute. He is a co –author of a series of multimedia publications released by Noyamundi publishing house: ‘Witold Lutoslawski – twórcze życie’ (‘Witold Lutoslawski – a creative life), ’50 lat Warszawskich Jesieni’ (’50 Years of Warsaw Autumn’) and ‘Karol Szymanowski’. He has been cooperating with The Arthur Rubinstein Philharmonic Orchestra in Lodz since 2007. Since June 2008, he held there the position of Deputy Director for Development, from 2009 he was General and Artistic Director and from 2011 till 2013 he held the position of Deputy Artistic Director.


Pianista i menadżer. Ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie w klasie fortepianu Andrzeja Stefańskiego (1984). Był laureatem Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, występował w filharmoniach w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Jeleniej Górze. Dokonał nagrań dla Polskiego Radia i TV oraz dla Polskich Nagrań. W latach 1989-2001 prowadził impresariat Jerzego Maksymiuka, zajmując się organizacją jego koncertów na terenie Polski.

W latach 1991-1994 organizował cykl koncertów "Arcydzieła Muzyki Kameralnej" dla fundacji Galeria na Prowincji w Lublinie. W latach 1996-2002 pracował w Filharmonii Narodowej, gdzie od 1997 r. pełnił obowiązki kierownika Działu Promocji. W latach 2003-2006 był dyrektorem biura Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego. Współpracował z wieloma organizacjami pozarządowymi, m.in. z: fundacją Concert Spirituels, Fundacją Kultury Polskiej, Związkiem Kompozytorów Polskich, Fundacją Uniwersytetu Warszawskiego, Narodowym Instytutem im. Fryderyka Chopina, Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. Jest współautorem cyklu wydawnictw multimedialnych realizowanych przez wydawnictwo Noyamundi: Witold Lutosławski - twórcze życie, 50 lat Warszawskich Jesieni, Karol Szymanowski, Andrzej Panufnik, Roman Palester oraz dwa wydawnictwa poświęcone Fryderykowi Chopinowi: Chopin – Młode lata i Chopin – lata na emigracji.  Od października 2007 r. współpracuje z Filharmonią Łódzką im. Artura Rubinsteina:  w 2008 roku został w niej dyrektorem do spraw promocji, a od 2009 do 2011 pełnił obowiązki dyrektora naczelnego i artystycznego, a w okresie 2011 – 2013 zastępcy dyrektora do spraw artystycznych.

Search
Sign In