Newsletter   |   Print Page   |   Contact Us   |   Sign In   |   Join Membership
Speaker | Jarosław Fret
SPEAKER Jarosław Fret

CONGRESS HOME

Kongres - Strona główna

Jarosław FretJarosław Fret, speaker at The Next Chapter, ISPA's 27th June Congress, in Wrocław, Poland on June 17-22, 2013. View the full Schedule of Events.

Jarosław Fret, panelista jednej z sesji 27. czerwcowego Kongresu International Society for the Performing Arts we Wrocławiu, 17-22.06.2013. Pełny program.

Jarosław Fret, founder and leader of Teatr ZAR, theatre director and actor; Director of the Grotowski Institute; curator of the theatre programme of Wrocław: European Capital of Culture 2016.  

In 1999–2002 he carried out a series of expeditions to Georgia, Armenia and Iran, conducting research into the oldest forms of religious music of Eastern Christianity.  His performances have been seen in Los Angeles, Florence, San Francisco, Chicago, Sybin, Athens, Edinburgh, Madrid, Belgrade, Paris, Cairo, Seoul, Rio de Janeiro and New Delhi.

Since 2011 he has been the leader of Armine, Sister, Teatr ZAR’s new performance project that explores the unique tradition of Armenian modal singing and how it was preserved after the 1915 Armenian Genocide.  Due to premiere in November 2013.  

Awards and honors:
- In 2009 Teatr ZAR was named Best New Music Theater by Los Angeles Times;
- Winner of a 2010 Wrocław Theatre Prize for the Gospels of Childhood triptych;
- Winner of a Total Theatre Award and a Herald Angel Award at the 2012 Edinburgh Fringe.  

Originator and coordinator of numerous Polish and international projects within the Grotowski Institute, including the UNESCO-declared Grotowski Year 2009, the Masters in Residence programme and the International Theatre Festival "The World as A Place of Truth”. His efforts led to the opening, in 2010, of Na Grobli Studio, a new location of the Grotowski Institute.


Jarosław Fret, założyciel i lider Teatru ZAR, reżyser, aktor; dyrektor Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, kurator programu teatralnego w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.  

W latach 1999-2002 zrealizował szereg wypraw do Gruzji, Armenii i Iranu, prowadząc poszukiwania w obrębie najstarszych form muzyki chrześcijańskich kościołów wschodnich. Jego spektakle pokazywane były m.in. w Los Angeles, Florencji, San Francisco, Chicago, Sybinie, Atenach, Edynburgu, Madrycie, Belgradzie, Paryżu, Kairze, Seulu, Rio de Janeiro, Nowym Delhi.  

Począwszy od 2011 roku prowadzi nowy projekt Teatru ZAR Armine, Sister, odnoszący się do wyjątkowej w kulturze ormiańskiej tradycji śpiewu modalnego oraz sposobu w jaki została ona zachowana po Ludobójstwie Ormian w 1915 roku. Planowana premiera - listopad 2013.  

Uhonorowany m.in.:
-          przyznawanym przez magazyn „Los Angeles Times” tytułem „Best new music theater” (2009),
-          Wrocławską Nagrodą Teatralną za Tryptyk Ewangelie dzieciństwa (2010), -          Total Theatre Award oraz Herald Angel na Festiwalu Fringe w Edynburgu  (2012).  

Pomysłodawca i koordynator licznych projektów realizowanych w Polsce i za granicą w ramach programu Instytutu Grotowskiego, m.in.: Roku Grotowskiego UNESCO 2009, programu Masters in Residence oraz Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Świat miejscem prawdy”.  Dzięki jego staraniom w 2010 roku otwarta została nowa siedziba Instytutu Grotowskiego - Studio na Grobli.

Search
Sign In