Newsletter   |   Print Page   |   Contact Us   |   Sign In   |   Join Membership
Speaker | Momchil Georgiev
SPEAKER Momchil Georgiev

CONGRESS HOME

Kongres - Strona główna

Momchil Georgiev Momchil Georgiev, speaker at The Next Chapter, ISPA's 27th June Congress, in Wrocław, Poland on June 17-22, 2013. View the full Schedule of Events.

Momchil Georgiev, panelista jednej z sesji 27. czerwcowego Kongresu International Society for the Performing Arts we Wrocławiu, 17-22.06.2013. Pełny program.

Born on 15.08.1959 in Sofia, Bulgaria. His educational background is mainly in the field of music – as flutist and musicologist, in cultural theory and economics. His wide professional background includes high and middle level management and administration positions, as well as analytic and consultancy activities and lecturer's experience: Director of "Music production and ensembles” - Bulgarian National Radio (BNR), Member of Program Council of the BNR, Director of National Center for Music and Dance - Ministry of Culture, Administrative Director of State Music Theatre – Sofia, professor in the High Institute of Theatre and Music in Damascus - Syria, Journalist and Musical Editor (more than 130 publications), etc. Currently Mr. Momchil Georgiev works as Head of Department in the Bulgarian National Radio. Within the broad scope of his public activities the following appointments could be highlighted: Secretary General of Bulgarian Association of Employers in Culture (BAROK), Program Manager of "Sofia Music Weeks” Festival, Chairman of "Prof. Vladi Simeonov” Foundation, expert and consultant of different PHARE and EU programs, lector in Management of Performing Arts in State Music Academy, New Bulgarian University, University for World and National Economics.

Urodził się w 1959 w stolicy Bułgarii, Sofii. Jego wykształcenie obejmuje zarówno dziedziny muzyczne - jest flecistą i muzykologiem – jak i teorię kultury i ekonomii. Bogate doświadczenie zawodowe Georgiewa obejmuje stanowiska kierownicze i administracyjne wysokiego i średniego szczebla, a także doradztwo analityczne i działalność wykładowcza. Był kierownikiem produkcji muzycznej i zespołów Bułgarskiego Radia Narodowego (BNR), członkiem Rady Programowej BNR, dyrektorem Narodowego Centrum Muzyki i Tańca przy Ministerstwie Kultury, dyrektorem administracyjnym Państwowego Teatru Muzycznego w Sofii, profesorem w Instytucie Teatru i Muzyki w Damaszku (Syria), dziennikarzem i redaktorem muzycznym (ponad 130 publikacji), itp. Obecnie pracuje jako kierownik działu w Bułgarskim Radiu Narodowym. W jego działalności publicznej na szczególny wyróżnienie zasługują następujące funkcje: sekretarz generalny Bułgarskiego Związku Pracodawców Kultury (BAROK), kierownik programowy Sofia Music Weeks Festival, przewodniczący Fundacji im. Profesora Vladi Simeonowa, ekspert i konsultant programów unijnych i PHARE, wykładowca zarządzania sztukami performatywnymi w Państwowej Akademii Muzycznej, New Bulgarian University, University for World.

Search
Sign In