Newsletter   |   Print Page   |   Contact Us   |   Sign In   |   Join Membership
Performance | Bente Kahan
PERFORMANCE Bente Kahan

CONGRESS HOME

Kongres - Strona główna

Bente Kahan

Interpretation of Jewish Songs and Poetry by Bente Kahan, performance at The Next Chapter, ISPA's 27th June Congress, in Wrocław, Poland on June 17-22, 2013. View the full Schedule of Events.

Bente Kahan is a Norwegian-born Jewish actress, musician, director and playwright, who has been the director of the Center for Jewish Culture and Education at the White Stork Synagogue since 2005.

The Bente Kahan Foundation established by her was responsible for the renovation of the White Stork Synagogue that was completed in May of 2010. Under her leadership this historic building has become a prestigious venue for concerts, theatre performances and exhibitions presented in a spirit of mutual respect and cultural diversity.


Bente Kahan, występ artystyczny podczas jednej z sesji 27. czerwcowego Kongresu International Society for the Performing Arts we Wrocławiu, 17-22.06.2013. Pełny program.

Urodzona w Norwegii Bente Kahan jest żydowską aktorką, muzykiem, reżyserem i dramaturgiem,  a od 2005 r. dyrektorem Centrum Żydowskiej Kultury i Edukacji w Synagodze Pod Białym Bocianem.

Fundacja Bente Kahan, której jest twórczynią, odpowiadała za renowację Synagogi Pod Białym Bocianem, ukończoną w maju 2010 r. Pod kierunkiem Bente Kahan ten historyczny budynek stał się prestiżowym miejscem koncertów, przedstawień teatralnych oraz wystaw prezentowanych w duchu wzajemnego szacunku i różnorodności kulturowej.

Search
Sign In