Newsletter   |   Print Page   |   Contact Us   |   Sign In   |   Join Membership
Speaker | Andrzej Kosendiak
SPEAKER Andrzej Kosendiak

CONGRESS HOME

Kongres - Strona główna

Andrzej Kosendiak Andrzej Kosendiak, speaker at The Next Chapter, ISPA's 27th June Congress, in Wrocław, Poland on June 17-22, 2013. View the full Schedule of Events.

Andrzej Kosendiak, panelista jednej z sesji 27. czerwcowego Kongresu International Society for the Performing Arts we Wrocławiu, 17-22.06.2013. Pełny program.

General Director of the Wrocław Philharmonic and the International Festival Wratislavia Cantans, artist, conductor and teacher, Andrzej Kosendiak is among the most active musicians and organizers of musical life in Poland. He graduated from the Department of Composition, Conducting and Music Theory of Wrocław Academy of Music. In 2005 he was appointed Director of the Wrocław Philharmonic and Wratislavia Cantans and has succeeded in changing the image of these two important institutions. Upon his initiative and under the auspices of the Wrocław Philharmonic new ensembles were founded: Wrocław Philharmonic Choir, Wrocław Baroque Orchestra and Wrocław Philharmonic Boys’ Choir.  Andrzej Kosendiak has also initiated several festivals and artistic projects. He has performed in many European countries as well as in the USA. He has lead concerts during the most prestigious festivals and in the renowned venues in Poland.   Andrzej Kosendiak has produced recordings of rediscovered music from the collections of the Wrocław University Library and the Strasbourg Library, as well as A. Bononcini’s Stabat Mater.   Recently, under his direction a new CD was recorded, featuring works by G. G. Gorczycki (nominated for Fryderyk Award 2013). Andrzej Kosendiak is one of the proponents of building the National Forum of Music in Wrocław and is now coordinating its construction.  


Dyrektor Naczelny Filharmonii Wrocławskiej oraz Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans, artysta, dyrygent i pedagog, należy do najaktywniejszych muzyków i organizatorów życia muzycznego w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W 2005 roku został dyrektorem Filharmonii Wrocławskiej i Wratislavii Cantans i doprowadził do zmiany oblicza obydwu tych instytucji. Z jego inicjatywy pod patronatem Filharmonii Wrocławskiej powstały nowe zespoły: Chór, Wrocławska Orkiestra Barokowa oraz Chór Chłopięcy. Artysta powołał także do życia liczne festiwale i projekty artystyczne. Koncertował w wielu krajach Europy, a także w USA, występował na najbardziej prestiżowych festiwalach i w salach koncertowych w Polsce. Dokonał nagrań nieznanych dotąd dzieł z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu i Biblioteki w Strasburgu oraz Stabat Mater A. Bononciniego. Ostatnio ukazała się płyta pod dyrekcją artysty zawierająca dzieła G.G. Gorczyckiego (nominacja do nagrody Fryderyk 2013). Andrzej Kosendiak jest jednym z pomysłodawców utworzenia we Wrocławiu Narodowego Forum Muzyki i koordynuje projekt jego budowy.


Search
Sign In