Newsletter   |   Print Page   |   Contact Us   |   Sign In   |   Join Membership
Moderator | Michał Merczyński
MODERATOR Michał Merczyński

CONGRESS HOME

Kongres - Strona główna

Michał MerczyńskiMichał Merczyński, moderator at The Next Chapter, ISPA's 27th June Congress, in Wrocław, Poland on June 17-22, 2013. View the full Schedule of Events.

Michał Merczyński, panelista jednej z sesji 27. czerwcowego Kongresu International Society for the Performing Arts we Wrocławiu, 17-22.06.2013. Pełny program.

Michał Merczyński (Poland) is a culture animator, producer, art manager and director of many cultural institutions and festivals including: the Polish Film Institute, Rozmaitości Theatre, Henryk Wieniawski Musical Society and Tzadik Poznań Festival, the Nostalgia Festival, Festival of Dialogue of Four Cultures. He has been a director of the MALTA International Theatre Festival since 1991. And since 2005, he has been a director of the National Audiovisual Institute (NInA) – an institution created by the Ministry of Culture in Poland. In 2011 he was the head of the Cultural Programme of the Polish EU Presidency, as well as the European Culture Congress.


Animator kultury, producent, kierownik artystyczny i dyrektor wielu kulturalnych instytucji oraz festiwali, takich, jak: Polski Instytut Filmowy, Teatr Rozmaitości, Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego, Festiwal Nostalgia, Festiwal Dialogu Czterech Kultur. Od 1991 roku jest dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego MALTA, a także prezesem Fundacji MALTA. Od roku 2005 jest dyrektorem naczelnym Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego, które w roku 2009 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekształciło w Narodowy Instytut Audiowizualny. W 2011 był również dyrektorem Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w Radzie UE, w tym Europejskiego Kongresu Kultury.

Search
Sign In