Newsletter   |   Print Page   |   Contact Us   |   Sign In   |   Join Membership
Speaker | Joanna Szymajda
SPEAKER Joanna Szymajda

CONGRESS HOME

Kongres - Strona główna

Joanna Szymajda Joanna Szymajda , speaker at The Next Chapter, ISPA's 27th June Congress, in Wrocław, Poland on June 17-22, 2013. View the full Schedule of Events.

Joanna Szymajda, panelista jednej z sesji 27. czerwcowego Kongresu International Society for the Performing Arts we Wrocławiu, 17-22.06.2013. Pełny program.

Joanna Szymajda is the deputy director of the Institute of Music and Dance founded by the Minister of Culture and National Heritage (2010). 

She earned her PhD with a thesis Aestethics of European contemporary dance after 1990 defended at the Université Paris III Sorbonne Nouvelle and the Łódź University. She earned her MA in theatre studies and psychology at University of Lódź and Université Lyon II.

Author of numerous scientific and critic texts on contemporary dance published in "Dialog”, "Teatr”, "Didaskalia”, "Opcje” and others.  

She worked as a curator of dance projects, including Łódź of Four Cultures Festival, and as an art coordinator of the Body/Mind International Contemporary Dance Festival. As a dramatist and curator she collaborated with U/LOI (Universal Law of Impermanence) group, originated by Kaya Kołodziejczyk.


Joanna Szymajda – wicedyrektor Instytutu Muzyki i Tańca, powołanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010).  

Doktor nauk humanistycznych, pracę doktorską Estetyka współczesnego tańca europejskiego po 1990 obroniła na Université Paris III Sorbonne Nouvelle i Uniwersytecie Łódzkim. Absolwentka studiów magisterskich z zakresu teatrologii i psychologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz Université Lyon II.

Autorka tekstów naukowych i krytycznych o tańcu współczesnym, publikowanych na łamach m.in. „Dialogu”, „Teatru” i „Didaskaliów” oraz „Opcji”.  

Pracowała m.in. jako kuratorka projektów tanecznych, np. w ramach Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi, oraz koordynatorka artystyczna Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Ciało/Umysł, jako dramaturg i kuratorka współpracowała z kolektywem artystycznym U/LOI (Universal Law of Impermanence), powstałym z inicjatywy Kai Kołodziejczyk.


Search
Sign In